Samorządowe Przedszkole nr 33
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  Informacja - dyżur wakacyjny
Informacja - dyżur wakacyjny
data dodania: 2022-04-13 09:54:31

Zasady naboru do Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie na miesiąc sierpień 2022

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację na miesiąc sierpień 2022 w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola ogłaszana jest w formie ogłoszenia umieszczonej w widocznym miejscu Przedszkola.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza dyrektor.
 4. Ilość miejsc w Przedszkolu, dostępnych dla dzieci nie uczęszczających w danym roku szkolnym do Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie na sierpień 2022 r, jest równa liczbie jaka jest niezbędna do dopełnienia oddziałów, utworzonych z dzieci aktualnie uczęszczających Przedszkola, tak aby oddział dzieci 3-letnich liczył do 24 osób, a każdy pozostały do 25 osób w grupie.
 5. W rekrutacji prowadzonej dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli, przyjmuje się zasadę pierwszeństwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, które w harmonogramie UMK wskazano jako te, w których przerwa wakacyjna trwa przez 2 miesiące.
 6. Pozostali kandydaci przyjmowani są na pozostałe wolne miejsca, zgodnie z kolejnością złożenia w siedzibie Przedszkola prawidłowo wypełnionej karty zapisu.
 7. Wzór karty zapisu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 8. Zapisy do Przedszkola prowadzi się w następujących terminach:
 • 25 kwietnia 2022 – 29 kwietnia 2022  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola dzieci nie będących wychowankami  Samorządowego Przedszkola nr 33.
 • 5 maja 2022 r. – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na sierpień 2022 r.
 1. Dokumentację zgromadzoną w czasie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola przechowuje się w kancelarii Przedszkola.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego

załącznik nr 1 - karta zapisuKomentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 11+3