Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Aktualności  /  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień w grupie V "Motylki"
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień w grupie V "Motylki"
data dodania: 2021-03-27 14:25:30

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Grupa V "Motylki"

 

Temat kompleksowy: Moja miejscowość

Termin realizacji: 20.09 – 24.09 2021

 

Mowa i myślenie oraz aktywność plastyczna

 1. Słuchanie wiersza „Okienka i okna”. Wdrażanie do uważnego słuchania krótkich utworów literackich. Zachęcenie do swobodnych wypowiedzi na określony temat. Rozpoznawanie charakterystycznych cech dużego miasta. Utrwalenie wiadomości o znakach drogowych i sygnalizatorze świetlnym. Uświadamianie konieczności poznania przepisów ruchu drogowego. Kształtowanie umiejętności rysowania „gry – ściganki”.

Aktywność matematyczna oraz aktywność ruchowa

 1. Kształtowanie umiejętności dokonywania klasyfikacji. Manipulowanie figurami geometrycznymi i nazywanie ich. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami Ruchu rozwijającego W. Sherborne. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Aktywność muzyczna oraz mowa i myślenie

 1. Kształtowanie pojęć wysoki – niski z wykorzystaniem elementów Metody Symboli Dźwiękowych. Rozwijanie percepcji słuchowej. Zabawy z literą „a” wg Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Doskonalenie słuchu fonematycznego.

Aktywność plastyczna oraz aktywność matematyczna

 1. Rozwijanie wyobraźni dziecka. Rozwijanie sprawności manualnych. Wykonanie pracy plastycznej „Mój dom”. Zapoznanie z liczbą 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie z wyglądem cyfry 3. Rozwijanie myślenia matematycznego.

Aktywność ruchowa oraz aktywność muzyczna

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków. Kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały. Kształtowanie równowagi i koordynacji ruchowej. Rozwijanie prawidłowej postawy ciała. Umuzykalnienie dzieci. Kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej.

 

Język angielski - wrzesień

Dziecko:

 • śpiewa w grupie piosenki,
 • rozumie proste polecenia klasowe i potrafi na nie zareagować, 
 • rozumie sens historyjki obrazkowej wspartej ilustracjami,
 • rozpoznaje postaci z podręcznika,
 • wskazuje ilustracje pasujące do nagrania,
 • przedstawia się stosując zwrot I’m …,
 • potrafi się przywitać i pożegnać za pomocą słów Hello, Bye.
 • poznaje piosenkę „Follow me” („Chodź za mną”) – poznaje proste schematy ruchowe w odpowiedzi na instrukcję słowną wspieraną gestem
 • ogląda teledysk do poznanej piosenki


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 11+3