Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Aktualności  /  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień w grupie VI
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień w grupie VI
data dodania: 2021-03-27 14:24:58

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

GRUPA VI  RYBKI

Nad czym będziemy pracować?

 

Temat kompleksowy: Bezpieczna droga do przedszkola.

Termin realizacji: 20- 24 IX 2021 r.

 

1.Edukacja w zakresie rozwoju mowy i myślenia: Rozmowa z dziećmi  o bezpiecznym poruszaniu się na ulicy na podstawie obrazka sytuacyjnego ,,Na skrzyżowaniu” oraz własnych doświadczeń- budowanie dłuższych wypowiedzi. Zabawa ruchowa ,,Pojazdy”

Edukacja muzyczna: Osłuchanie z piosenką ,,Piosenka sygnalizatora”- rozmowa na temat treści piosenki. Zabawa doskonaląca wrażliwość słuchową: ,,Poznaj rytm” Ćwiczenie logorytmiczne do krótkiego tekstu. (s.30).

 

2.Edukacja matematyczna: ,,Kolorowe  znaki”- rozmowa  nt. znaków, segregowanie ze względu na kształt, przeliczanie, umieszczanie pod odpowiednią figurą geometryczną.

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych doskonalących wszystkie grupy mięśniowe z wykorzystaniem kółek serso „Uliczny ruch” - przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy.

 

3.Edukacja w zakresie rozwoju mowy i myślenia: Słuchanie opowiadania L. Bardijewskiej pt: ,,Znak dla jeżyka”- udzielanie odpowiedzi dotyczących opowiadania. Samodzielne opowiadanie treści utworu. „Piesi i pojazdy”- zabawa – scenka  z elementami chodu i biegu- przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (w miastach i na wsiach) . Poznanie zawodu policjanta i strażnika miejskiego (orientacja zawodowa) i ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Edukacja plastyczna: Wykonanie ilustracji do opowiadania  z wykorzystaniem kredek - -wykonanie ozdobnych ramek.

 

4. Edukacja matematyczna : ,,Ile razy?” - zabawa słuchowa połączona z liczeniem. ,,Jeden”- wprowadzenie liczby i cyfry 1- zapoznanie z liczbą w aspekcie kardynalnym i porządkowym (pokaz kreślenia cyfry). ,,Skreśl tyle, aby został jeden element”- praca z wykorzystaniem kart pracy

Edukacja muzyczna: Utrwalenie tekstu i melodii piosenki ,,Piosenka sygnalizatora”- Zagadki słuchowe: odgłosy ulicy. Zabawa ruchowo- inscenizacyjna ,,W przedszkolu”. Improwizacje melodyczne do krótkich tekstów.

 

5.Edukacja plastyczna: ,,Ważne numery”- przybliżanie dzieciom wiedzy na temat przydatności pojazdów specjalistycznych i zasad ich poruszania a także numery alarmowe. ,,Pojazdy na ulicy”- wykonanie pracy plastyczne j z wykorzystaniem elementów metody Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej.

Zestaw ćwiczeń ruchowych  ,,Jak bezpiecznie posługiwać się przyborem”- kształtowanie szybkiego reagowania na sygnały, doskonalenie poczucia równowagi i koordynacji ruchowej i prawidłowej postawy ciała.

 

Temat kompleksowy: Nadchodzi  jesień - co z sobą niesie ?

Termin realizacji: 27 IX –  1 X 2021 r.

 

1.Zestaw zabaw ruchowych metodą zadań stawianych dzieciom do wykonania ( z wykorzystaniem szarf).

Edukacja w zakresie rozwoju mowy i myślenia: Zapoznanie z literą a, A metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz-doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa antena, Ala, przeliczanie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej. Identyfikacja i zaznaczanie litery a w wyrazach. Rysowanie litery po śladzie i wg wzoru.

 

2. Edukacja matematyczne: ,,Co mówi las”- opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi (s.100). ,,Jesienne rytmy”- układanie liści wg określonego rytmu, dostrzeżenie go i kontynuowanie zauważonych sekwencji.

Edukacja muzyczna: Zabawy ruchowe przy piosence ,,Jesień maluje” muz. M. Krzysztopa, sł. D. Kossakowska, wyróżnienie zwrotki i refrenu. Zabawa ruchowo- plastyczna przy piosence- doskonalenie pamięci muzycznej i nabywanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki.

 

3.Edukacja w zakresie rozwoju mowy i myślenia: ,,Las jesienią”- rozmowa na podstawie ilustracji, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w świecie roślin i zwierząt oraz wpływu drzew (lasów) na zdrowie człowieka, zwrócenie uwagi na dobieranie odpowiedniego ubioru do jesiennych spacerów. Ćwiczenia językowe: układanie zdań z podanym wyrazem.

Edukacja plastyczna: ,,Jesienne drzewa”- praca plastyczna- wycinanka z kolorowego papieru.

 

4. Edukacja matematyczna: Ćwiczenie rytmiczno- ruchowe w oparciu o rymowankę (s.107). ,,Kasztankowe rachunki”- doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie, wskazywanie ilości policzonych elementów na palcach, określanie: więcej, mniej, tyle samo. (s.106)

Edukacja muzyczna: Poznanie kroków do muzyki Don Kichot. Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss.

 

5.Edukacja  z zakresu mowy i myślenia oraz ruchowa: Oglądanie ilustracji przedstawiających różne rodzaje drzew i ich owoce, nazywanie, dobieranie odpowiednich napisów. Rozmowa wychowawcza na temat zachowania się w lesie oraz poznanie zawodu leśnika i jego obowiązków (orientacja zawodowa)

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 (s.108)- rozciąganie i rozluźnianie mięśni, kształtowanie refleksu i zwinności poprzez szybkie reagowanie na sygnały.

 

Język angielski - wrzesień

Dziecko:

  • śpiewa w grupie piosenki,
  • rozumie proste polecenia klasowe i potrafi na nie zareagować, 
  • rozumie sens historyjki obrazkowej wspartej ilustracjami,
  • rozpoznaje postaci z podręcznika,
  • wskazuje ilustracje pasujące do nagrania,
  • przedstawia się stosując zwrot I’m …,
  • potrafi się przywitać i pożegnać za pomocą słów Hello, Bye.
  • poznaje piosenkę „Follow me” („Chodź za mną”) – poznaje proste schematy ruchowe w odpowiedzi na instrukcję słowną wspieraną gestem
  • ogląda teledysk do poznanej piosenki


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 11+3