To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!


 
Archiwum aktualności

Informacja dla Rodziców dzieci uczestniczących w rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo

W dniu 26 czerwca 2020r o godz. 9.00 zostały podane do publicznej wiadomości - poprzez wywieszenie w siedzibie Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie ul. Rżącka 1,  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej, informacja o najniższej liczbie punktów, która uprawniała kandydata do przyjęcia oraz informacja o wolnym miejscu.

Informujemy, że zgodnie z art.130 ust 2 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910) o przyjęciu dziecka do przedszkola, w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego ) decyduje dyrektor przedszkola.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-26 08:56:09

Szanowni Państwo

W dniu 17 czerwca 2020 o godzinie 9.00 zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie ul. Rżącka 1 listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej oraz informacja o najniższej liczbie punków, która uprawniała kandydata do zakwalifikowania. Informację na temat list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych można uzyskać także telefonicznie pod numerami telefonów : 12 658 45 64 lub 660-637-505 podając Imię i nazwisko dziecka uczestniczacego w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Przypominamy Wszystkim Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, że warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest potwierdzenie przez Rodziców woli przyjecia dziecka. Potwierdzenia woli należy dokonać w terminie 18-25 czerwca 2020 w godzinach 8.00-15.00 osobiście w sekretariacie przedszkola lub poprzez przesłanie na adres mailowy przedszkola wypełnionego i podpisanego przez Rodziców skanu dokumentu - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka-

Informujemy, że nie podpisanie przez Rodziców woli przyjęcia dziecka we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-17 08:29:47

 Wszystkim Dzieciom życzymy SZCZĘSLIWEGO DNIA DZIECKA

Dziś każdy dorosły marzy, by był uśmiech na dziecka twarzy

Niech marzenie się spełniają, Wszystkim Dzieciom uśmiech dają

Czas zabawy niech panuje

Każde serce się raduje

Dyrekcja i Personel Przedszkola

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-33/yczenia-na-dzien-dziecka-slomo8tjean0pgzt7.mp4

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 08:38:25

Informujemy Rodziców, że po ogłoszeniu w dniu 11 maja 2020r o godz. 12.00 wyników rekrutacji (listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych, liczba wolnych miejsc)   Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie dysponuje     2 wolnymi miejscami.

W związku z powyższym w terminie od 25 maja do 26 czerwca w przedszkolu została uruchomiona Rekrutacja uzupełniająca.

Komisja powiadamia, że w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym stosuje się przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego. Jedynym wyjątkiem jest brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny- składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie papierowej, osobno do każdego przedszkola.                                                                               

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-26 15:28:36

Szanowni Państwo

W związku z prośbą organu prowadzącego - Wydziału Edukacji Miasta Krakowa, o podanie ilości osób, które będą szukały miejsca w krakowskich przedszkolach w celu zapewnienia dzieciom opieki w okresie wakacji, prosimy o zgłaszanie tego faktu do 26 maja 2020 roku, do godz. 12,00 na adres mailowy: przedszkole33napiaskach@wp.pl.

 

Prosimy o przemyślane decyzje, gdyż reżim sanitarny w przedszkolach dyżurnych będzie utrzymany i niezwykle ważne jest zebranie wiarygodnych i rzetelnych informacji.

 

Jednocześnie wyjaśniam, że zebranie informacji nie oznacza odwołania decyzji o zamknięciu naszego przedszkola w okresie wakacji.  Prace związane z postępowaniem o zamówienia publiczne są na ukończeniu, więc zaplanowane remonty zostaną przeprowadzone.

Agata Jelonek

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-22 08:29:59

Szanowni Państwo

Nasze Przedszkole wznawia stacjonarną dziełalność opiekuńczą od dnia 18 maja 2020  wyłacznie dla dzieci, których Rodzice złożyli stosowne wnioski i oświaczenia zawarte w ogłoszeniu z dnia 11 maja 2020 i otrzymali  pozytywną odpowiedź zwrotną od Dyrektora Przedszkola

Praca Przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, gdyż wiązać się to może z poczuciem dyskomfortu psychicznego i fizycznego dziecka.

Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z Dyrekcją, Nauczycielami pracującymi z dziećmi lub sekretariatem  załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy

Na stronie internetowej Przedszkola w zakładce "Psychoedukacja"   w ramach wsparcia  w procesie edukacji, będą systematycznie zamieszczane propozycje zajęć i zabaw dla dzieci zapewniające realizację podstawy programowej.

z wyrazami szacunku

Dyrekcja Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-17 12:46:15

Szanowni Państwo

Informuję, że ze względu na sytuację kadrową przedszkola nie dysponujemy już miejscami na objęcie dzieci opieką przedszkolną w najbliższym czasie. Osoby, które złożyły wniosek do przedszkola i uzyskały odpowiedź odmowną, zostaną poinformowane o możliwości przyjęcia dziecka niezwłocznie, jak tylko sytuacja ulegnie zmianie i będzie można uruchomić kolejny oddział.

Agata Jelonek - dyrektor przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-14 11:54:19

Szanowni Państwo

W związku z przesyłanymi niekompletymi wnioskami o przyjęcie dziecka na okres zagrożenia epidemicznego proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w załączniku ("czytaj więcej")

 

Ponadto ponieważ przedszkole we wnioskach pozyskuje nowe dane osobowe nt. pracy zawodowej rodziców zachęcam do zapoznania się ze stosowną  informacyjną dot. pozyskiwania i przechowywania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny COVID-19

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 16:26:59

Szanowi Państwo

 Od 18 maja 2020 Przedszkole  funkcjonuje  w oparciu o procedurę opracowaną zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

Osoby chcące ubiegać się o objęciem dziecka opieką przedszkolną zobowiązane są do zapoznania się z ww. procedurą, umieszczoną w załączniku oraz dokonanie na adres mailowy przedszkole33napiaskach@wp.pl zgłoszenia wraz z dostarczeniem odpowiednich oświadczeń. Informację nt. ewntualnego przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice otrzymają na adres zwrotny.

 

Procedura organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu  nr 33 w Krakowie, w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19

Wniosek wraz z oświadczeniami

Obowiązek informacyjny COVID-19

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 16:08:26

Szanowni Państwo

Listy dzieci przyjetych i nieprzyjetych do Samorzadowego Przedszkola nr 33 w Krakowie na rok szkolny 2020/2021 oraz informacja o wolnych miejscach, zostały w dniu 11 maja 2020 o godzinie 12.00 powieszone w siedzibie Samorzadowego Przedszkola nr 33 w Krakowie ul. Rżącka 1

Informację na temat przyjecia/ nieprzyjęcia dziecka/  liczby wolnych miejsc, można potwierdzić telefonicznie pod numerami telefonów 12 658 45 64 lub 660 637 505

Poniżej przedstawiamy informacje dla Rodziców dzieci nieprzyjetych w rekrutacji do naszego przedszkola

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 12:11:39