To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!


 
Archiwum aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH  W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO SAMORZADOWEO PRZEDSZKOLA NR 33 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy Rodziców dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej , że warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka- woli przyjęcia. Oświadczenie powinno być podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonać osobiście w terminie od 20 czerwca 2018  do 26 czerwca 2018 w siedzibie przedszkola w godzinach 8.00-15.30. W przypadku braku możliwości potwierdzenia woli w w/w godzinach, prosimy o kontakt telefoniczny.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami rekrutacji, niepotwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka we wskazanym terminie oznacza rezygnację z  przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-19 10:22:50

Zapraszamy Wszystkich Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 na zebranie z Rodzicami w dniu 21 czewrwca 2018r godz. 16.30

W zebraniu uczestniczą tylko Rodzice (bez dzieci)

Dyrekcja Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-19 09:36:56

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie ogłasza nabór na 5 wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019

Szczegóły poniżej

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-17 13:17:59

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-10 12:12:20

W dniu 8 maja 2018r organizowana jest wycieczka do Straży Pożarnej

Szczegóły poniżej

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-03 19:35:20

Informujemy Wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019, że w dniach 30 kwietnia 2018 do 16 maja 2018 zobowiązani są do osobistego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Potwierdzenia woli należy dokonać w godzinach 8.00-15.30 w sekretariacie przedszkola.

Przypominamy, że niepotwierdzenie przez Rodziców woli przyjęcia dziecka, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-02 13:34:44

Dnia 8 maja 2018r (wtorek) odbędzie wycieczka do Pizzerii "Al Dente"

Szczegóły ponizej:

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-02 12:28:48


RADA RODZICÓW OGŁASZA WIELKĄ ZBIÓRKĘ MAKULATURY I ELEKTROŚMIECH 

W okresie od 21 marca do 28 marca przed wejściem do przedszkola podstawiony zostanie kontener. Przynoszone surowce będą ważone, a ich ilość odnotowywana na rzecz poszczególnych grup.

Zwycięskie grupy otrzymają 20% uzyskanej ze sprzedaży kwoty na wydatki grupowe. Pozostała kwota zasili fundusz rady rodziców.

Zachęcamy do przedświątecznych porządków w domu, firmie, piwnicach i w garażu. Zaproście do akcji rodzinę i znajomych. Korzyść będzie wszechstronna: porządek w domu, wsparcie funduszu Rady Rodziców, oraz przysłużenie się środowisku (elektrośmieci i makulaturę odbiera wyspecjalizowana firma, zgromadzony materiał jest przeznaczony do recyklingu lub odpowiedniej utylizacji).

Istnieje możliwość otrzymania od firmy odbierającej surowce uzyskania zaświadczenia o oddaniu elektrośmieci do utylizacji.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-20 08:58:17

W dniach 1 - 30 marca 2018 trwa rekrutacja do samorządowych przedszkoli w Gminie M. Kraków, w tym do naszego Przedszkola. Informujemy, że pierwszeństwo zapisu mają dzieci mieszkańców Gminy M. Kraków.

Do zapisu kwalifikują się dzieci z roczników: 2015, 2014, 2013, 2012.

Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane z wykorzystaniem systemu informatycznego. Aby wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wejść na stronę Portalu Edukacyjnego (kliknij: TUTAJ). Uzupełniony w systemie wniosek, powinien zostać wydrukowany, podpisany przez rodziców dziecka i przyniesiony do siedziby przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami, celem weryfikacji i akceptacji w systemie. Brak akceptacji wniosku przez przedszkole skutkuje nieuczestniczeniem w rekrutacji.

Wydrukowane wnioski można dostarczać do przedszkola od 1-30 marca w godzinach:

                                                                         pn, wt, śr, pt        8:00 – 15:30
                                                                         czw.                      8:00 – 17:00
                                                                                                                            W załączeniu:

Kryteria główne (tzw. ministerialne)

Kryteria dodatkowe (tzw. gminne)

Rejestr żłobków publicznych

Rejestr żłobków niepublicznyych i klubów dziecięcych

Wzory oświadczeń i załączników

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-02-28 09:46:50