Dyżury specjalistów

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   (Dz. U. 2017, poz. 1591)

Specjaliści zatrudnieni w naszym przedszkolu

Logopeda - mgr Dorota Królikowska- Ochwat

Godziny dostępności dla Rodziców -  wtorki  7.30-8.00  czwartki 14.00-14.30

Pedagog specjalny - mgr Magdalena Kołodziej

Godziny dostępności dla Rodziców - środy 14.00- 14.30 piątki 7.30-8.00

Nasze Przedszkole współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną pn "Krakowski Ośrodek Kariery" w Krakowie ul. Popławskiego 17

Rejestracja telefoniczna 12 632 87 73     660 637 351

Specjaliści pełniący w roku szkolnym 2022/2023 dyżury w przedszkolu

Pedagog- terapeuta mgr Małgorzata Sypka -pełni dyżur w naszym przedszkolu w piątki  8.00-11.00       

Terminy dyżurów w roku szkolnym 2022/2023:

Wrzesień : 30     Grudzień: 2      Kwiecień: 28              

Październik : 28    Styczeń: 27    Czerwiec: 2

Listopad : 5           Marzec: 3,31    

 

Logopeda mgr Iwona Machnik  pełni dyżur w naszym przedszkolu w poniedziałki  8.30-11.30       

Terminy dyżurów  w roku szkolnym 2022/2023

Wrzesień : 5, 19    Grudzień: 5     Marzec: 6, 20                                                

Październik: 3, 17  Styczeń: 2, 16    Kwiecień: 3, 17

Listopad: 7, 21    Luty: 6, 20           Maj: 8, 22       Czerwiec: 5