Dyżury specjalistów

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   (Dz. U. 2017, poz. 1591)

Specjaliści zatrudnieni w naszym przedszkolu

Logopeda - mgr Dorota Królikowska- Ochwat

Godziny dostępności dla Rodziców - Czwartki 7.30-8.00

Pedagog specjalny - mgr Magdalena Kołodziej- Niedbała

Godziny dostępności dla Rodziców - Środy 14.00-14.30 ZR  7.30-8.00ZP

Pedagog Specjalny - mgr Paulina Szklarz

Godziny dostępności dla Rodziców -  Czwartki 11.30-12.00ZR  Środy 13.00-13.30ZP

Psycholog - mgr Aleksadra Łuczyńska

Godziny dostępności dla Rodziców

Pierwsze poniedziałki miesiąca - 13.00-13.30