Zapisy, opłaty

 Chcesz się zapisać?

 

Z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci w wieku 3-6 lat.
Rekrutacja nak kolejny rok szkolny prowadzona jest w marcu, zgodnie z zasadami określonymi przez Gminę M. Kraków
Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli znajdują się na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa KLIKNIJ TUTAJ


ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Wykaz odpłatności za miesiąc Czerwiec 2024 można zobaczyć TUTAJ

 

Przypominamy, że uprawnienie do korzystania zniżek za pobyt dziecka w przedszkolu   z tytułu objęcia rodzin Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” przysługuje wyłącznie okresie ważności  kart. 

W obowiązku rodzica jest dbałość o przekazywanie do sekretariatu przedszkola informacji o przedłużeniu ważności Karty.

Brak informacji o przedłużeniu ważności karty skutkuje naliczeniem 100% wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.


Zasady naliczania opłaty za przedszkole
Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków określa uchwała Rady Miasta Krakowa.
 
Bezpłatna podstawa programowa prowadzona jest w godzinach od 8.00 - 13.00 
Opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, pobiera się za zajęcia z dzieckiem w wieku do 5 lat.
Opłaty: 
Za każdą godzinę korzystania przez dziecko do 5 lat ze świadczeń przedszkola poza godzinami podstawy programowej:                          
  • 1,44 zł – dla rodzin nieobjętych żadnym z poniższych programów
  • 0,72 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.”
  • 0,72 zł - dla rodzin objętych Programem pn. "Kraków dla Rodzniny N"
  • 0,00 zł - dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”   
Żywienie:
11,00 - 3 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad)
5,50 - 2 posiłki (śniadanie, II śniadanie)
8,25 - 2 posiłki (II śniadanie, obiad)
5,50 - 1 posiłek (obiad)
2,75 - 1 posiłek (śniadanie)       
 
OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Opłatę naliczoną przez Przedszkole należy wpłacić na konto:
89 1020 2892 0000 5102 0590 2418    

Opłata za korzystanie z usług przedszkola (w tym za wyżywienie) pobierana jest z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
 (przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać w szczególności o wpisaniu
nr przedszkola oraz imienia i nazwiska dziecka za które dokonywana jest opłata)
 
DAROWIZNY
Przedszkole posiada wydzielony rachunek dochodów własnych, na którym gromadzi środki pochodzące z najmów i darowizn.
Zachęcamy wszystkie osoby i podmioty mające wolę wsparcia działalność przedszkola do dobrowolnych wpłat na konto WRD:
Nr. konta: 67 1020 2892 0000 5102 0590 2426
W przypadku przekazywania darowizny na konkretny cel, prosimy o wpisanie w opisie przeznaczenia wpłaty.