Gdzie szukać pomocy?

Przydatne, inne niż podane poniżej, numery telefonów dla dzieci, młodzieży i dorosłych znajdziesz tutaj

 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - link do strony

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00.

 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna strona www
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne To miejsca, gdzie dzieciom i młodzieży udziela się m.in. pomocy psychologicznej, np. gdy mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami czy problemy w rodzinie. Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie. O tym gdzie znajduje się najbliższa poradnia psychologiczno-pedagogiczna można dowiedzieć się w przedszkolu.
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży strona www
Jest to miejsce, gdzie bezpłatnie można skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Możesz się tam udać, gdy przeżywasz trudne emocje, masz problemy, z którymi cieżko jest Ci sobie poradzić. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią na wizytę w Poradni może umówić Cię rodzic lub opiekun.
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) strona www
Świadczą pomoc osobom – dzieciom, młodzieży, dorosłym – znajdującym się w sytuacji, z którą nie są w stanie sobie same poradzić i która wpływa na ich codzienne życie. Może ona wynikać ze zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy bezpłatnie. 
 
Ośrodek Pomocy Społeczenj (OPS) strona www
Celem działania Pomocy Społecznej jest głównie wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. OPS udziela pomocy materialnej rodzinom mającym trudności finansowe, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubrania osobom potrzebującym, udostępnia schronienie rodzinom, które utraciły mieszkanie. Pomoc Społeczna zajmuje się również dożywianiem dzieci w szkole. Do Ośrodka Pomocy Społecznej możne także zgłosić się osoba, dziecko, które doświadcza przemocy np. w rodzinie.
 
Policja strona www
Na policję możesz zadzwonić (numer 112) lub udać się osobiście - zawsze, gdy grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli więc ktoś robi Ci krzywdę lub kogoś się obawiasz, masz prawo powiadomić o tym policję. Na policję możesz także zgłaszać sytuacje związane z popełnieniem przestępstwa.
 
Sąd Rodzinny strona www
To wydział sądu zajmujący się sprawami osób nieletnich i rodzin. Gdy rodzice nie wywiązują się w sposób odpowiedni z opieki nad dzieckiem, sąd rodzinny może zaingerować w sytuację rodziny i zbadać jak ona wygląda. Do sądu rodzinnego można zwrócić się o pomoc np. w sytuacji, gdy dziecko jest źle traktowane przez rodziców lub gdy rodzice niewystarczająco się nim opiekują. Wniosek do Sądu Rodzinnego może napisać każda osoba, która podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone.
 

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 800 70 2222 całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu, a listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz TUTAJ.

 

Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie. Pomagamy w zwalczaniu naruszeń w Internecie, prowadzimy również działania informacyjne i edukacyjne, kierowane do różnych grup użytkowników.
 
 

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej dla mieszkańców Krakowa

Od dnia 7 grudnia 2020 mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne. Pomoc skierowana jest do osób, które znalazły się w kryzysie psychicznym spowodowanym trudną sytuacją życiową, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku pandemii COVID-19. 

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

Pion grafika CPPP