Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
 
Ubezpieczając Państwo dziecko korzystacie z oferty przygotowanej dla dużych klientów grupowych, zawierajac równocześnie indywidualną umowę z ubezpieczycielem.
 
DECYZJA O UBEZPIECZENIU DZIECI NIE JEST OBOWIĄZKOWA I NALEŻY WYŁĄCZNIE DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA.
 
Decyzją Rady Rodziców, w przyszłym roku szkolnym tj. od 1 września 2022 grupowym ubezpieczeniem dzieci z naszego przedszkola zajmować się będzie firma Hestia.
Z ofertą można zapoznać się - TUTAJ
                                             TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA

 

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka zgodnie z ofertą firmy HESTIA, proszone są o dokonywanie wpłaty na konto:
39 1140 2004 0000 3102 4167 2881
Tytuł wpłaty:
Przedszkole 33 Kraków - Imię i nazwisko dziecka
 
Termin wpłaty - do 15-10-2022
 
Nr. polisy - XXXXXXXXXX
Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie OWU Hestia Biznes o symbolu B-iHB-01/18