Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
 
Ubezpieczając Państwo dziecko korzystacie z oferty przygotowanej dla dużych klientów grupowych.
 
DECYZJA O UBEZPIECZENIU DZIECI NIE JEST OBOWIĄZKOWA I NALEŻY WYŁĄCZNIE DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA.
 
Decyzją Rady Rodziców, w przyszłym roku szkolnym tj. od 1 września 2023 grupowym ubezpieczeniem dzieci z naszego przedszkola zajmować się będzie firma TUZ.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE   OWU - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
                                                       TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
                                                       OCENA USZCZERBKU NA ZDROWIU
                                                       JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?
                                                       WNIOSEK O ZGŁOSZENIE SZKODY
 

Składka w wysokości: 40 zł za pierwsze dziecko
                                         38 zł za drugie dziecko
                                         36 zł za trzecie dziecko

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka zgodnie z ofertą firmy TUZ, proszone są o dokonywanie wpłaty na konto:
97 8619 0006 0041 0435 5120 0001
Tytuł wpłaty:
Ubezpieczenie - Imię i nazwisko dziecka - grupa
 
Termin wpłaty - do 30-09-2023