Rada Rodziców

Witamy na stronie Rady Rodziców
 
Regulamin Rady Rodziców
 Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:
 
Kinga Bajer (gr. IV)  – przewodnicząca
 Beata Kuzdro (gr. II) - z-ca przewodniczącego
Kinga Maj (gr. III i V) – skarbnik
Bukowiecka Monika (gr. I) - sekretarz
Angelika Bodziony-Durych (gr. VI)
 
W roku szkolnym 2023/2024 składka na fundusz Rady Rodziców została uchwalona w wysokości:
                                                                   
                                              50 zł/semestr – gdy do przedszkola uczęszcza 1 dziecko,
40 zł/semestr – gdy do przedszkola uczęszcza 2 dzieci
30 zł/semestr – gdy do przedszkola uczęszcza 3 i więcej dzieci
                     
                      
 
Wpłat można dokonywać
        na konto Rady Rodziców:
MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
97 8619 0006 0041 0435 5120 0001
 
 
Plan wydatków:
 
* Zakup paczek mikołajowych - po 30 zł za 1 paczkę tj. 4380 zł
* Organizacja Dnia Dziecka - po 30 zł na dziecko tj. 4380 zł
* Zakup ręczników - 600 zł  
* Współorganizowanie imprez - 1000 zł
* Tablo i zdjęcia na pożegnanie 6-latków - 2250 zł
* Transport na konkursy i przeglądy - 2000 zł
* Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach - 500 zł
* Zakup art. do organizacji imprez i pr. edukacyjnych  - 1000 zł
* Wydatki wynikłe z bieżącego zapotrzebowania - 500 zł
* Poprawa bazy przedszkola - w miarę posiadanych środków