Koncepcja pracy

Motto:
„Pozwalamy dzieciom rozwinąć skrzydła”
 
Realizowany program wychowania przedszkolnego:
"Od przedszkolaka do pierwszaka" autor: Iwona Broda
Koncepcja pracy:
Nauczyciele poszczególnych grup planują pracę w grupie, w korelacji z opracowaną przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy placówki. Określone zostały cele i zadania długofalowe, do których corocznie konstruowany jest roczny plan pracy placówki obejmujący wszystkie obszary jej działalności.
 
Wieloletnie cele i zadania