2021-03-09 Sówki- Praca plastyczna Morza i oceany

rok temu

W trakcie realizacji projektu ,,Woda to skarb” dzieci oglądały wiele ilustracji, obrazów przedstawiających różne zbiorniki wodne. Dowiedziały się , że woda w rzekach, morzach, jeziorach i oceanach jest miejscem życia wielu roślin i zwierząt. Na zakończenie zajęć dzieci w zespołach  wykonały pracę plastyczną pt: ,,Morza i oceany”.

Dodaj komentarz