2021-II-23 SÓWKI podczas zajęć z wykorzystaniem elementów Edukacji Przez Ruch

rok temu

Dzieci z grupy Sówek podczas zajęć z wykorzystaniem elementów metody Systemu Edukacji Przez Ruch wykonały pracę pt.: "Zegar z kukułką". Podczas zajęć pobudzały obie półkule mózgowe poprzez wykonywanie rytmicznych ruchów oburącz, dostosowywały tempo swojej pracy do tempa muzyki, kreśliły rytmicznie wiązkę z punktu, rysowały spirale, obrysowywały kształt figur, obiema rękami rysowały tło, reagowały całym ciałem na rytmiczną muzykę, wspaniale współpracowały w grupie. 

Dodaj komentarz