25-11-2020 Jeżyki Plan Daltoński

rok temu

 W tym roku Jeżyki rozpoczęlły przygodę z „ Planem Daltońskim”. Wizualizujemy dni tygodnia - kolorowe dni tygodnia – uczą kolejności dni wg. kolorów , spostrzegawczości , logicznego myślenia (konkretny kolor przyporządkowany do danego dnia tygodnia; dobra organizacja tablicy zadań), na każdy tydzień mamy przydzielone dyżury, np. dyżurny od zadań specjalnych, mistrz od zasunietych krzeseł. Chodzimy i pracujemy w parach daltońskich co pozwola dziecku na kontakt i lepsze poznanie kolegi / koleżanki oraz nawiązywanie relacji co dostarcza wiedzy, że nie z każdym musisz się przyjaźnić ale z każdym możesz współpracować i każdego szanować , pracując tym narzędziem eliminujemy uprzedzenia dziecięce do innego człowieka. Wizualizujemy plan dnia  który ilustruje dzieciom poszczególne formy aktywności w ciągu całego dnia, podczas przebywania w przedszkolu. Dzieci za pomocą ruchomej strzałki zaznaczają, co aktualnie będzie się odbywało. Dzięki wizualizacji planu dnia, dzieci wiedzą, co będzie odbywało się w kolejnych częściach dnia. Posiadamy równiez "Kalendarz urodzin" , który wykonany jest z kolorowych muffinek. Na muffinkach znajdują się zdjęcia dzieci, które ilustrują, w jakim miesiącu danego dziecko obchodzi swoje urodziny. Dzień urodzin jest celebrowany w grupie. Wizualizujemy  "Kalendarz/Kalendarz Pogody."  W naszej Sali znajduje się kalendarz pogody, pór roku oraz miesiecy. Dzieci codziennie rano dokonują obserwacji, analizy aktualnej pogody. Spośród piktogramów ilustrujących różne zjawiska pogodowe, wybierają te, które odzwierciedlają daną pogodę. Kalendarz uczy dzieci rytmicznej organizacji czasu, czyli zapoznaje dzieci z następstwem pór roku, dni tygodnia i miesięcy.W  naszej sali znajduje się również tablica zadań. W każdy poniedziałek przedstawiane są zadania, których moment wykonania określają same dzieci. W każdy poniedziałek Pani tłumaczy, na czym polega poprawność wykonania określonego zadania. Dzieci planują dzień, w którym wykonają zadanie - przyczepiając kółeczko ilustrujące poszczególne dni tygodnia. 

Dodaj komentarz