REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

miesiąc temu

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 marca 2023 roku. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji, które zamieszczone zostaną na Portalu Edukacyjnym.
Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji. Formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji. Bardzo prosimy o skrupulatne i bezbłędne wypełnianie w systemie formularza, uważne zaznaczenie wszystkich przysługujących kryteriów.

Elektroicznie zarejestrowane wnioski  wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać przez obydwojga rodziców i przynieść do siedziby przedszkola w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2023 do godziny 15.00

Godziny składania wniosków w dni pracujące:  7.30-15.30,  w dniu 31.03.2023: 7.30-15.00

Przekierowanie na portal edukacyjny i elektroniczny system rekrutacji znajduje się TUTAJ

Informujemy, że powołana przez Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 33 Komisja Rekrutacyjna, będzie potwierdzać w systemie spełnienie zaznaczonych przez Państwo kryteriów wyłącznie na podstawie dokumentów wskazanych w uchwale nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).