Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Ubezpieczenie
Ubezpieczenie
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
 

 

Decyzją Rady Rodziców, w przyszłym roku szkolnym tj. od 1 września 2021 grupowym ubezpieczeniem dzieci z naszego przedszkola zajmować się będzie firma Hestia.
Z ofertą można zapoznać się - TUTAJ

 

 

Rok szkolny 2020/2021
Decyzją Rady Rodziców, w roku szkolnym 2020/2021 wybrano ofertę ubezpieczenia grupowego firmy Interrisk.
 
Ubezpieczając Państwo dziecko korzystacie z oferty przygotowanej dla dużych klientów grupowych, zawierajac równocześnie indywidualną umowę z ubezpieczycielem.
 
DECYZJA O UBEZPIECZENIU DZIECI NIE JEST OBOWIĄZKOWA I NALEŻY DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA.
 
Interrisk przygotował dla Państwa do wyboru dwa warianty ubezpieczenia szkolnego
 
Prosimy o zapoznanie się z ofertą i dokonanie wyboru wariantu ubezpieczenia;
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
Numer ID klienta: azv3j
Link jest aktywny do 31-10-2020.
 
ZGŁASZANIE SZKÓD
Szkodę można zgłosić:
1.   Online     www.nau.pl/szkody/
2.   Pocztą elektroniczną    szkody.nnw@nau.pl
3.   Telefonicznie 22 584 10 00 4.   Listownie lub   osobiście na: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa
W przypadku zdarzenia agent ubezpieczeniowy zajmujący się Państwa ubezpieczeniem - Pani Katarzyna Ignaczak, zacheca do kontaktu, najlepiej jeszcze przed zgłoszeniem zdarzenia, w celach doradczych. Kontakt do agenta dostępny będzie w sekretariacie przedszkola.
 

 

Poniżej prezentujemy propozycje II wariantów ubezpieczenia:

 

-

Wariant I

Składka: 43 zł

Wariant II

Składka: 35 zł

Okres ubezpieczenia 2020-09-01 - 2021-08-31 2020-09-01 - 2021-08-31
Suma ubezpieczenia (SU) 20 000 zł 15 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Plus Podstawowa Plus
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 40000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
dodatkowo 100% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 30000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 20000 zł)
100% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 15000 zł)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 20000 zł)
100% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 15000 zł)
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za 1% uszczerbku na zdrowiu określonego wyłącznie w Tabeli Norm Uszczerbku na zdrowiu Edu Plus – 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
za 1% uszczerbku na zdrowiu określonego wyłącznie w Tabeli Norm Uszczerbku na zdrowiu Edu Plus – 1% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 6000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 4500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 6000 zł)
do 30% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 4500 zł)
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł lub 400 zł)
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł lub 300 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 4000 zł)
jednorazowo 20% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 3000 zł)
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2000 zł)
jednorazowo 10% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1500 zł)
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł)
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł)
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1000 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 750 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1000 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 750 zł)
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego SU: 10 000 zł
Wysokość świadczenia: 10 000 zł
SU: 10 000 zł
Wysokość świadczenia: 10 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 8 000 zł
Wysokość świadczenia: 80 zł
SU: 8 000 zł
Wysokość świadczenia: 80 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
Poważne choroby SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 1 000 zł
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 1 000 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 150 zł
Wysokość świadczenia: 150 zł
SU: 150 zł
Wysokość świadczenia: 150 zł
Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
 
   
   

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-01