To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Współpraca/działania
Współpraca/działania
 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI I OŚRODKAMI LOKALNYMI

 www.img.blizej.info/przedszkole-33/wsppraca(1).pdf

 

 

AKADEMIA DOŚWIADCZALSKICH 

To zajęcia prowadzone w ramach Klubu Młodego Odkrywcy - ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik.  Pod opieką przeszkolonego przez Centrum nauczyciela młodzi odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe. Kluby zrzeszone w ogólnopolską sieć mogą korzystać z bazy sprawdzonych scenariuszy doświadczeń i wymieniać  się pomysłami.
 
 PROGRAM - ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY 
Bieżemy udział w projekcie pod patronatem Fundacji Rozwoju Dzieci oraz Instytutu Matki i Dziecka, którego głownym celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieki udziale w projekcie placówka nasza objeta została wsparciem dietetyków - edukatorów oraz cyklem szkoleń mających na celu wspieranie w zakresie najnowszych doniesień z dziedziny żywienia dzieci.
 
 PRZEDSZKOLE W RUCHU
W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i ORE akcji "Przedszkole w Ruchu" i podjęło szereg zadań związanych z rozwijaniem i propagowaniem aktywności fizycznej. Przyznany tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.
 
 UDZIAŁ W PROJEKCIE - EKOPLATFORMA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCHffp_logot.png
Współpracujemy z Fundacją Fundusz Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wprowadzamy dzieci w świat ekologii, zachęcamy ich rodziny do działań sprzyjających ochronie środowiska
Systematycznie organizujemy zbiórki surowców wtórnych - makulatury, nakrętek, aluminium, baterii, elektrośmieci
 
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS - PROJEKT PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ
To projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kakowie. Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są: dzieci w wieku 5-6 lat oraz rodzice i opiekunowie dzieci
 
PROGRAM BEZPIECZNY KRAKÓW
 Wypracowujemy nawyki związane z przeciwdziałamiem zagrożeniom dnia codziennego - wpółpracujemy z policą, strażą miejską, strażą pożarną, przedstawicielami zakładu energetycznego, służby zdrowia i służbami weterynaryjnymi. Dzieci poznają jak w praktyce zachować się w sytuacjach mogących stważać zagrożenie.
 
 
PROJEKT "PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM"
Realizujemy program zapoczątkowany przez Radę Dzielnicy XI propagujący zachowania prospołeczne i formy grzecznościowe 
 
                  SERCE NA START 
Jest to program edukacyjny przeznaczony dla dzieci od 5-go roku życia oraz dla ich nauczycieli i pedagogów. 
Głównym zadaniem programu jest kształtowanie zachowań i postaw w sytuacjach zagrożenia życia, wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Organizatorami programu edukacyjnego „SERCE NA START” są: Fundacja Świat Dzieciom oraz Polska Rada Resuscytacji
 
SZLACHETNA PACZKA
W akcji tej uczestniczymy corocznie od 2009 roku. Pomagamy głównie rodzinom wielodzietnym, których ogromne potrzeby są trudne do zaspokojenia dla pojedynczej osoby. Udział w tym przedsięwzięciu cenimy sobie szczególnie, gdyż jednoczy ona w działaniu wszystkie społeczności przedszkola.
  
AKCJE DOBROCZYNNE "DOBROSŁAW"
Współpracujemy z towarzystwem dobroczynnym "Dobrosław" działającym na rzecz leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
  
GÓRA GROSZA
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
 
 ORGANIZACJA KONKURSÓW 
 Corocznie cyklicznie organizujemy dwa konkursy międzyprzedszkolne: 
1. Konkurs recytatorski; "Wiersze poetów polskich"
2. Konkurs "Bezpieczeństwo przedszkolaka"
 
 
 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Od kilku lat propagujemy i czynnie uczestniczymy w tej akcji  przekonując rodzioców dzieci, że czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycja w ich przyszłość, a dzieci, że w ksiązkach znajdą zabawę, radość, wiedzę i relaks
 
 PROGRAM  AQUAFRESH Jej celem jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. Akademia Aquafresh koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
 
  PROGRAM "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"
Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.  Uczy się szacunku do otaczającego świata, utrwala dobre, ekologiczne nawyki.
W programie tym uczestniczymy od kilku lat.
 
SPRZĄTANIE ŚWIATA
To inicjatywa, w której najstarsze grupy naszego przedszkola biorą udział corocznie. Dzięki akcji chcemy uświadomić dzieciom szkodę jaką wyrządzają ludzie Ziemi poprzez zaśmiecanie środowiska, oraz wypracowywać u dzieci nawyk dbalości o otoczenie.
 
 
 
 PROWADZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW
 
Corocznie przyjmujemy na praktyki studentów kierunków pedagogicznych lub związanych z opieką nad dzieckiem. Do tej pory współpracowaliśmy w tym zakresie z:  
Uniwersytetem Pedagogicznym  
 
Uniwersytetem Jagiellońskim  
 
Małopolską Wyższą Szkołą Zawodową im. J. Dietla w Krakowie  
 
Krakowską Akademią im. A. F. Modrzewskiego  
 
Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego 
XVII Liceum Profilowanym w Krakowie
  

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-17