Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Programy/działania
Programy/działania
 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI I OŚRODKAMI LOKALNYMI

 www.img.blizej.info/przedszkole-33/wsppraca(1).pdf

 

 

AKADEMIA DOŚWIADCZALSKICH 

To zajęcia prowadzone w ramach Klubu Młodego Odkrywcy - ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik.  Pod opieką przeszkolonego przez Centrum nauczyciela młodzi odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe. Kluby zrzeszone w ogólnopolską sieć mogą korzystać z bazy sprawdzonych scenariuszy doświadczeń i wymieniać  się pomysłami.
 

 

OGÓLNOPOSKI PROGRAM "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ"

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

W ramach tego programu przedszkolaki wzięły udział w wyzwaniu: "Cała Polska Programuje", "Europejski tydzień kodowania", a nauczyciele wykorzystują w pracy takie metody jak "Kodowanie na dywanie"

Cała Polska Programuje - Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej  

 

 

DZIAŁAMY NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA TZW. PATRIOTYZMU LOKALNEGO

Nauczycielki naszego przedszkola sa autorkami Questu - ścieżki edukacyjnej "Piaszczan dzieje" (opis ścieżki umieszczony w dziale "Psychoedukacja" oraz TUTAJ). Działania nasze w tym obszarze zostały także zamieszczone na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty)

              
    
UDZIAŁ W PROJEKCIE - EKOPLATFORMA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCHffp_logot.png
Współpracujemy z Fundacją Fundusz Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wprowadzamy dzieci w świat ekologii, zachęcamy ich rodziny do działań sprzyjających ochronie środowiska
Systematycznie organizujemy zbiórki surowców wtórnych - makulatury, nakrętek, aluminium, baterii, elektrośmieci
 
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS - PROJEKT PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ
To projekt realizowany we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kakowie. Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są: dzieci w wieku 5-6 lat oraz rodzice i opiekunowie dzieci
 
PROGRAM BEZPIECZNY KRAKÓW
 Wypracowujemy nawyki związane z przeciwdziałamiem zagrożeniom dnia codziennego - wpółpracujemy z policą, strażą miejską, strażą pożarną, przedstawicielami zakładu energetycznego, służby zdrowia i służbami weterynaryjnymi. Dzieci poznają jak w praktyce zachować się w sytuacjach mogących stważać zagrożenie.
 

         

 

AKCJE DOBROCZYNNE "DOBROSŁAW"
Współpracujemy z towarzystwem dobroczynnym "Dobrosław" działającym na rzecz leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
  
GÓRA GROSZA
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
 
 ORGANIZACJA KONKURSÓW 
 Corocznie cyklicznie organizujemy dwa konkursy międzyprzedszkolne: 
1. Konkurs recytatorski; "Wiersze poetów polskich"
2. Konkurs "Bezpieczeństwo przedszkolaka"
 
 
 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Od kilku lat propagujemy i czynnie uczestniczymy w tej akcji  przekonując rodzioców dzieci, że czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycja w ich przyszłość, a dzieci, że w ksiązkach znajdą zabawę, radość, wiedzę i relaks
 
klub mleczaka OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ "KLUB MLECZAKA"
Jej celem jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. 
 
  PROGRAM "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"
Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.  Uczy się szacunku do otaczającego świata, utrwala dobre, ekologiczne nawyki.
W programie tym uczestniczymy od kilku lat.
 
 
 
 
 
 PROWADZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW
 
Corocznie przyjmujemy na praktyki studentów kierunków pedagogicznych lub związanych z opieką nad dzieckiem. Do tej pory współpracowaliśmy w tym zakresie z:  
Uniwersytetem Pedagogicznym  
 
Uniwersytetem Jagiellońskim  
 
Małopolską Wyższą Szkołą Zawodową im. J. Dietla w Krakowie  
 
Krakowską Akademią im. A. F. Modrzewskiego  
 
Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego 
XVII Liceum Profilowanym w Krakowie
  

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-26