To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Porządek dnia
Porządek dnia
                                         Witamy od godziny 6.30
PRZED ŚNIADANIEM

• Dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawę w małej grupie, zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się
• Dziecko pomaga w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin
• Dziecko dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą
• Dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności
• Dziecko rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych
• Dziecko przygotowuje się do śniadania
ŚNIADANIE - godzina 8.30

• Dziecko wyraża przekonanie o ważnym dla jego zdrowia znaczeniu racjonalnego odżywiania się
• Dziecko uczy się właściwego zachowania się przy stole

PO ŚNIADANIU
od godziny 9.00 - zabawy i zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno – społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka

• Dziecko podejmuje czynności organizacyjne zwiazane z przygotowaniem do zajęć
• Dziecko wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
• Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
• Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
• Dziecko buduje zaufanie do siebie („wiarę we własne siły”) oraz zaufanie do otoczenia
• Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
• Dziecko rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze

 
DZIECI MŁODSZE                            DZIECI STARSZE
od godziny 10.00                                  od godziny 10.15

 
• Dziecko podejmuje zabawy wynikacjące z własnej aktywności, uczy się podtrzymywać przyjazne relacje zrówieśnikami
• Dziecko podejmuje czynności organizacyjne
• Dziecko zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu. Przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia. Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności. Realizuje swoje zainteresowania. Uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach
• Dziecko uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych


II śniadanie - godzina 11.30  
 
• Dziecko uczy się kultury spożywania posiłków
• Dziecko nabywa wiadomości dot. zasad zdrowego żywienia
 
PO II ŚNIADANIU
DZIECI MŁODSZE
• Dziecko doskonali umiejętności samoobsługowe w zakresie rozbierania i ubierania się
• Dziecko odpoczywa podczas słuchania czytanych przez nauczycielki opowiadań, wierszy oraz przy muzyce relaksacyjnej

DZIECI STARSZE

• Dziecko uczy się rozładowywać stres i napięcia podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających
• Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie
• Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości

OBIAD - godzina 14.00 
• Dziecko uczy się kultury bycia przy stole
• Dziecko uczy się korzystać ze sztućców


PO OBIEDZIE
DZIECI MŁODSZE
• Dziecko słucha bajek i opowiadań
• Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie
• Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
• Dziecko rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
• Dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe
• Dziecko dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi

DZIECI STARSZE
• Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych i zabawach organizowanych w ogrodzie
• Dziecko rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
• Dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe
• Dziecko dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskim
i
Żegnamy się o godzinie 17,00


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-01