To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Koncepcja pracy
Koncepcja pracy
Motto:
 
„Pozwalamy dzieciom rozwinąć skrzydła”
 
Program:
W celu ujednolicenia oddziaływań, nauczyciele naszego przedszkola uznali za konieczne opracowanie spójnego dokumentu zawierającego treści realizowanych od lat w placówce autorskich programów własnych nauczycieli.
Powstał program, w którym jasno i konkretnie określono cele i treści edukacji przedszkolnej, zgodnie z indywidualną specyfiką placówki. Obejmuje między innymi:
  • treści wskazane w podstawie programowej,
  • pracę z dzieckiem 2,5-letnim,
  • treści programu adaptacyjnego,
  • treści programu zdrowotnego,
  • treści programu profilaktycznego
  • treści programu wychowawczego,
  • metody pracy najczęściej stosowane w przedszkolu
  • zakres współpracy z rodzicami,
  • stosowany system motywowania dzieci.
Jego istota polega na dostosowaniu do potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje placówka.
Zawiera on szczegółowy zakres kompetencji, jakie powinno osiągnąć dziecko kończące edukację przedszkolną.
"Świat Przedszkolaka"
to program, w oparciu o który prowadzona jest praca we wszystkich grupach wiekowych.
 
Koncepcja pracy:
Nauczyciele poszczególnych grup planują pracę w grupie, w korelacji z opracowaną przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy placówki. Określone zostały cele i zadania długofalowe, do których corocznie konstruowany jest roczny plan pracy placówki obejmujący wszystkie obszary jej działalności.
 
Wieloletnie cele i zadania
 
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-08