Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Samorządowe Przedszkole nr 33
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!


 
Aktualności

Informujemy, że w dniu 14 października 2021 odbyło się spotkanie rady rodziców.

Na spotkaniu wyłonione zostało prezydium rady rodziców, ustalono także wysokość składki oraz plan wydatków na bieżący rok szkolny. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi infomacjami na ten temat, zamieszczonymi w zakładce Rada Rodziców

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-10-15 10:33:26

Szanowni Państwo, informuję, że w rok szkolnym 2021/2022, nadal obowiązują zasady wskazane w Procedurze organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu  nr 33 w Krakowie, w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19 (w załączeniu).

Prosimy o przestrzeganie zasad wskazanych w procedurze.

Przypominamy, że:

  1. Ze względu na niewielkie wymiary tzw. przestrzeni wspólnej przedszkola (korytarz i szatnia), ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum. Do pomieszczeń tych wpuszczani będą wyłącznie opiekunowie dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania nosa i ust maseczką oraz wejścia jednego opiekuna do jednego dziecka.
  2. Rodzice wskazani w pkt. 1 nie mają dostępu do pomieszczeń znajdujących się poza szatnią przedszkolną.
  3. Rodzice dzieci, zapisanych do przedszkola w latach ubiegłych, nie mają dostępu do pomieszczeń przedszkolnych położonymi za drzwiami z domofonem. Dzieci z holu wejściowego, do szatni przechodzą i przebierają się wyłącznie pod opieką pracownika przedszkola.

Dyrektor przedszkola

Agata Jelonek

 

Procedura

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-08-31 10:14:27

Szanowni Państwo

Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa obowiazujacą w naszym Przedszkolu, Rodzice przyprowadzający do przedszkola dzieci z obawami chorobowymi ( katar, kaszel, kichanie, biegunka) będą proszeni o przynoszenie zaświaczeń od lekarza alergologa (w przypadku alergii dziecka) lub lekarza pierwszego kontaktu, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

Poniżej przestawiamy Państwu stanowisko MEN i MZ w tej sprawie

https://kuratorium.krakow.pl/stanowisko-men-w-sprawie-wydawania-rodzicom-zaswiadczen-potwierdzajacych-brak-zakazenia-dziecka-wirusem-covid-19/

Agata Jelonek

Dyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-15 09:53:24