Samorządowe Przedszkole nr 33
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec w grupie V Motylków
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec w grupie V Motylków
data dodania: 2022-04-07 11:31:28

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

GRUPA V "Motylki"

 

Temat kompleksowy: Środki lokomocji

Termin realizacji: 27.06 – 30.06 2022

 

Mowa i myślenie oraz aktywność plastyczna

 1. Zabawa na powitanie z wykorzystaniem elem. M. Bogdanowicz. Poszerzanie wiedzy na temat środków transportu dawnych i teraźniejszych. Kształtowanie percepcji słuchowej. Wykonanie pracy plastycznej „Lot balonem”. Rozwijanie wyobraźni. Doskonalenie małej motoryki. Kształtowanie percepcji wzrokowej.

Aktywność matematyczna oraz aktywność ruchowa

 1. Zabawy i ćwiczenia matematyczne z wykorzystaniem elem. metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Zestaw ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej. 

Aktywność muzyczna oraz mowa i myślenie

 1. Kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej. Uwrażliwianie dzieci na zmianę tempa w muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu. Wdrażanie do aktywnego słuchania opowiadania. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Aktywność plastyczna oraz aktywność matematyczna

4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej. Rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią. Rozwijanie wyobraźni. Kształtowanie małej motoryki. 

 

 

Język angielski - KWIECIEŃ:

 • śpiewa z grupą  piosenki,
 • recytuje z grupą rymowankę,
 • powtarza nazwy roślin i zwierząt,  kolorów oraz podstawowych tworzyw,
 • nazywa z grupą rośliny, zwierzęta oraz kolory przedstawione na ilustracjach,
 • liczy elementy na ilustracji w zakresie 10,
 • rozumie proste polecenia klasowe i potrafi na nie zareagować, 
 • rozumie sens historyjki obrazkowej oraz wypowiedzi wspartych ilustracjami,
 • wskazuje ilustracje pasujące do nagrania,
 • w trakcie zabawy używa zwrotu poznanego na lekcji – It is … .
 • potrafi zaobserwować i nazwać zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • zna znaczenie pracy pszczół,
 • ma świadomość ekologiczną, wie jak segregować śmieci i dlaczego należy to robić,


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 11+3